Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

9. Gilde

Gildets ledelse består af 1 gildemester, 1 gildekansler og 1 gildeskatmester. Alle er valgt for 2 år ad gangen. Herudover består ledelsen af 1 stavherold, 1 flagherold, en skriver og 1 webmaster.
Gildet har desuden 1 spejderkontakt, 1 international medarbejder, 1 repræsentant for Broderkæden. samt
1 repræsentant for Vesterhavsmarchen.
Oplysningsudvalget står for at oplyse evt. nye gildesøstre om gildebevægelsen og 9. gilde.
Aktivitetsudvalget står for aktiviteter i forbindelse med høstmarkedsdag.

 

 

Gildemester

Gunny Kongsted
Toldstrupsgade 20, 5. lejl. 2
9000 Aalborg
2099 2129                                kongsted@stofanet.dk

Gildekansler

Gull-Maj Cordes
Carl Klitgaards Vej 23, 2.tv.
9400 Nørresundby
2731 3540                                g-cordes@stofanet.dk

Gildeskatmester

Bente Holmbach
Jættestuen 30,
9230 Svenstrup
2082 8619                                benteholmbach@gmail.com
 


Stavherold


Tove Husum
                         9838 2081 / 2254 7225
 


Flagherold

 
Hanne Kristensen             9818 2386 / 2240 5464
 

Skriver Kirsten Hansen                   2982 3002
 

Webmaster

Kirsten Larsen Holm       9829 3670 / 2348 7999
                         

Oplysningsudvalg

Den til enhver tid siddende gildemester. P.t. Gunny Kongsted Simonsen + Hanne Kristensen og Dorte Lietzen

GIM Hanne Høyer                         2099 8807           
Broderkæden Jytta Møller Graae             9835 1895 / 5190 1599
Aktivitetsudvalget

Dorte Lietzen                 9814 7547 / 4244 5060

Spejderkontakt Susanne Danielsen                        6160 2212

Vesterhavsmarch

Tove Husum                         9838 2081 / 2254 7225