9. Sct. Georgsgilderne i Aalborg

              

  

 Program for 2017

Mandag den 9. januar

Nytårsgildehal

2. gruppe

Lørdag den 14. januar

Nytårskur

12. gilde

Tirsdag den 28. februar

Fælles gildemøde

1. + 7. gilde

Søndag den 5. marts

fødseldagsfest

 4. gruppe

Mandag den 20. marts

Gildeting

Ledelsen

Torsdag den 20. april

Sct. Georgsgildehal

1. gruppe

Fre/lø. den 19./20 maj Gildeweekend

3. gruppe

Onsdag den 14. juni

Friluftsgildehal m. 8. gilde

2. gruppe

Søndag den 9. juli

Vesterhavsmarch

 

Mandag den 14. august

Buderup Ødekirke

6. gilde

Onsdag den 23. august

Gildemøde

1. gruppe

Lørdag den 9. september Høstmarked 1. + 9. gilde

Mandag den 25.september

Gildehal

4. gruppe

Tirsdag den 3. oktober Gildemøde 3. gruppe

Torsdag den 2. november

Ridderhal

7. gilde

Mandag den 13. november Gildehal 2. gruppe

Onsdag den 22. november

Fredslys

8. gilde

Tirsdag den 12. december

Julemøde

4. gruppe


  Program for 2018

Onsdag den 10. januar

Nytårsgildehal

2. gruppe

Lørdag den 13. januar

Nytårskur

1. gilde

      den       . februar     

Fælles gildemøde  

8. gilde

Mandag den 5. marts

fødseldagsfest

4. gruppe

Torsdag den 22. marts

Gildeting

Ledelsen

Onsdag den 11. april

Sct. Georgsgildehal

3. gruppe

Søndag den 13 maj Rally med 1.gilde

4. gruppe

Torsdag den 14. juni

Friluftsgildehal m. 8. gilde

1. gruppe

Søndag den 8. juli

Vesterhavsmarch

 

Mandag den 13. august

Buderup Ødekirke 

7. gilde

Mandag den 20. august

Gildemøde

2. gruppe

Lørdag den 8. september Høstmarked 1. + 9. gilde

Torsdag den 13.september

Gildehal

3. gruppe

Lørdag den 20. oktober Fellowship GIM

Torsdag den 1. november

Ridderhal

10. gilde

Mandag den 12. november Gildehal 1. gruppe

Onsdag den 21. november

Fredslys

9. gilde

Torsdag den 6. december

Julemøde

4. gruppe