Gildehaller: Der afholdes 5 om året, de 4 i Gildeborgen i januar, april, september og november. Friluftsgildehal afholdes i juni sammen med 8. gilde.

Gildemøder: Der afholdes gildemøde (bl.a. foredrag) i februar i Gildeborgen. I august afholdes gildemøde uden for Gildeborgen. F.eks. har vi sejlet på Limfjorden, besøgt Lindholm Høje museet og været i Anne Just have.

Julemøde afholdes i december i Gildeborgen.

Hvert andet år ( lige år) arrangeres der Gilderally for alle Aalborg gilderne i samarbejde med 1. gilde.

Herudover tager 9. gilde på hyttetur med overnatning hvert andet år (ulige år).

Fødselsdagsfest: 9. gilde fejrer fødselsdag den 5. marts i Gildeborgen. Hvert andet år er ledsager/ven/veninde inviteret med.

Høstmarked: Den sidste torsdag i måneden mødes vi på Gildeborgen for at fabrikere ting til salg på Høstmarked. Overskuddet går til gildets hjælpekasse.

Høstmarked afholdes i september måned i Gildeborgens have.