9. Sct. Georgs Gilde i Aalborg blev indviet den 5. marts 1964 af daværende landsgildemester Kaj Korup. Det blev Sct. Georgs Gilde nr. 160, det 3. pigegilde i Danmark, og de 18 gildesøstre, som dannede det nye gilde, kom fra 2. gilde.

2. Sct. Georgs Gilde havde eksisteret siden 1943 og havde i begyndelsen af 1960erne mere end 50 medlemmer. Gildemesteren i 2. gilde, Mads Ellekilde, tog initiativ til en deling af gildet, som resulterede i oprettelsen af 9. gilde.

Af de 18 medlemmer er 2 stadig aktive i gildet, 2 er passive medlemmer og 2 er medlem af 11. gilde.

For også 9. gilde voksede sig større og gav liv til et nyt gilde. Det skete i 1977, hvor 26 medlemmer fra 9. gilde oprettede 11. gilde. I dag, januar 2011, tæller 9. gilde 25 medlemmer.

Aktiviteter

I 1962 oprettede 2. gilde ”Hyggestuelauget”, og efter delingen i 1964 fortsatte projektet i en årrække som et samarbejde mellem 2. og 9. gilde. Den første onsdag i måneden samledes 40-50 mennesker i Gildeborgen, hvor der serveredes kaffe kl. 14.30, derefter et par timers underholdning og hyggeligt samvær i dagligstuen. ”Klienterne” blev hentet og bragt af gildesøstrene fra de 2 gilder, som også stod for underholdningen. Det var før ”Ældresagen”, TV og de mange andre tilbud, som findes i dag, så i slutningen af tresserne var tiden løbet fra denne form for aktivitet.

Det årlige Julemarked blev startet af Spejdergruppen i 9. gilde i 1972, og efter delingen i 1977 fortsatte Spejdergruppen med at afholde markedet som en tværgående aktivitet. I årene 1972 til 1980 i form af bod og tombola i Bispensgade –men i 1981 fik julemarkedet husly i Klosteret, hvor det i de følgende år udviklede sig og trak flere og flere mennesker til. Overskuddet på markedet gik til spejderarbejdet i Aalborg.

9. og 11. gilde arbejdede sammen om markedet indtil 1998, hvor 9. gilde trak sig ud, mens 11. gilde fortsatte aktiviteten alene.

I 1970 startede 9. gilde Sangerlauget som en tværgående aktivitet for alle Aalborg-gilder

Mange aktiviteter gik ud på at skaffe penge til gildets hjælpearbejde – og var samtidig med til at fremme samhørigheden i gildet.

I 1969 var der byfest i anledning af tunnelindvielsen, og vi deltog med pølsebod m.v.

En anden aktivitet var deltagelsen i Pinsemarkedet i årene 1971-1976, om blev afholdt på Aalborg Kommunes initiativ. Vi solgte frikadeller og meget andet.

Desuden kan nævnes deltagelse i 4. juli festen i Kildeanlægget,Kulturnatten, hvor der arrangeredes spejderløb m.v. , Sclerose-arangmenter sammen med de øvrige Aalborg gilder samt Ryå-sejladsen.

I de senere år er pengene til hjælpearbejdet kommet ind ved afholdelse af salg af kager og kaffe m.m. 4. juli i Rebild Bakker, samt Høstmarked i Gildeborgens have sammen med 1. sct. Georgs gilde.